Jalostus & Terveys

Yhdistyksen tärkein tehtävä tänä vuonna on luoda plottinajokoirille JTO.
Tähän tullaan tarvitsemaan jäsenten apua, joten jos olet vähänkään kiinnostunut osallistumaan JTO laadintaan.
Otathan yhtyettä plottinajokoirayhditys@gmail.com


Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)

Jalostuksen tavoiteohjelma on rotukohtainen jalostussuunnitelma, joka pitää sisällään myös PEVISA-ohjelman (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma). Siinä on kuvattu rodun menneisyys ja rodun tämän hetkinen jalostuksellinen tila huomoiden niin terveys, luonne, käyttöominaisuudet kuin rakennekin. Jalostuksen tavoiteohjelmassa on myös esitetty jalostusstrategiat sekä toimenpiteet rodun jalostuksellista tulevaisuutta silmällä pitäen. JTO on voimassa viisi vuotta.

Jalostuksen tavoiteohjelman soisi olevan jokaisen plottikasvattajan ohjenuorana nykyplottien terveystilanteen parantamiseksi sekä rodun viemiseksi yhä lähemmäksi rotumääritelmää.
Tämän kattava tietopaketti on tarkoitettu myös kaikille rodusta kiinnostuneille.


Ploteilla esiintyviä sairauksia

Koiria jalostettaessa tulee erityisesti kiinnittää myös huomiota perinnöllisiin / perinnöllisiksi epäiltäviin sairauksiin ja niiden välttämiseen. Niinpä onkin ensiarvoisen tärkeää tutkituttaa koiransa vaikka ei suunnittelisikaan käyttävänsä sitä jalostuksessa.

Lisäksi on hyvin tärkeää kertoa avoimesti koiransa mahdollisista sairauksista.

Avointa linjaa noudattamalla voimme vaikuttaa jalostukseen ja edistää terveiden plottinajokoirien syntymistä.

Tällä hetkellä esiintulleita ongelmia

  • iho-ongelmina
  • korvaongelmina
  • silmäongelmina